دربارهٔ 40 ستون

چهل ستون  فعالیت خود را از 20 بهمن ۱401 و با هدف ارائه بستری برای مشاغل فعال در صنعت ساختمان  در ایران شروع کرد. این سایت در سال ۱401 و با هدف سازمان‌دهی و توسعه مشاغل صنعت ساختمان با خدمات آگهی آنلاین راه‌اندازی شد

سایت تخصصی مشاغل صنعت ساختمان

شمارهٔ تماس: 32917980-025
آدرس پستی: قاستان: قم، شهرستان : قم، بخش : مرکزی، شهر: قم، محله: بکایی، کوچه حافظ 8، کوچه گلستان 8[جمهوری 5]، پلاک: 35.0، حافظ، طبقه: 3، واحد: 35،
کد پستی: 3716699396

تیم‌های فنی ما در این آدرس اقامت دارند، ولی متأسفانه توان میزبانی مراجعان حضوری را نداریم.